Po zaključenem rednem remontu NEK ponovno na polni moči.
Vrbina, 11.11.2016

Nuklearna elektrarna Krško je bila v soboto, 5. novembra 2016, ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči so postopoma zviševali moč elektrarne in v petek, 11. novembra 2016, ob 13.00 je elektrarna dosegla polno moč.

Med rednim remontom, ki se je začel 1. oktobra, so opravili menjavo jedrskega goriva, vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja in uspešno zaključili naložbe s področja tehnološke nadgradnje. Kakovost opravljenih remontnih del, ki so jih poleg zaposlenih v NEK opravili delavci več kot 60 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja, je potrdil tudi nadzor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in pooblaščenih strokovnih organizacij. Remont je bil s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih izveden v načrtovanem obsegu.

Med remontom opravljeni pregledi vseh gorivnih elementov in kontrolnih palic z različnimi metodami so potrdili njihovo brezhibnost. V sredici v novem, tj. 29. gorivnem ciklusu je prvič uporabljeno jedrsko gorivo s posodobljenimi mehanskimi karakteristikami; gorivo bo odpornejše na poškodbe srajčk zaradi morebitnih tujkov v hladilu in na hidravlične vibracije. V sredico, ki jo tvori 121 gorivnih elementov, je bilo bo vstavljenih 56 svežih elementov. Tudi 15 kontrolnih palic je bilo zamenjanih z novimi.

Po zaključenem rednem remontu NEK ponovno na polni moči.