Tehnogenij letos z razširjenim programom pritegnil okoli 400 obiskovalcev
Vrbina, 03.10.2016

Na prvo oktobrsko soboto sta Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija v Vrbini v Krškem pripravila že šesto prireditev »Tehnogenij«, namenjeno vsem, ki jih povezuje navdušenje nad tehniko in tehniškimi vedami. Pri tem je spodbudno, da zanimanje za dogodek predvsem med mladimi iz leta v leto raste, glas o Tehnogeniju pa vztrajno sega tudi v druge konce Slovenije in celo Hrvaške, od koder privablja nove skupine obiskovalcev in razstavljavcev. Letos se je pred Informacijskim središčem GEN zbralo okoli 400 obiskovalcev, prireditev pa raste tudi vsebinsko, saj so organizatorji k sodelovanju pritegnili 18 organizacij – največ osnovnih, srednjih šol in fakultet ter posavskih tehniških društev doslej – ki so skupno predstavile 27 različnih vsebin.  

Tehnogenij je v šestih letih z raznolikim programom in pestro zasedbo sodelujočih prerasel v največjo tovrstno prireditev v Posavju in tudi širše. Ob otvoritvi dogodka so zbrane udeležence pozdravili generalni direktor GEN energije, Martin Novšak, generalna direktorica Direktorata za srednje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih, Elvira Šušmelj, direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica, Erna Župan Pirkovič in župan občine Krško, Miran Stanko.

»Osnovno poslanstvo skupine GEN je zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov. Uspešnost uresničevanja tega poslanstva je povezana tudi s tem, kako različne javnosti poznajo in razumejo področje, na katerem delujemo. Zato nas veseli dober odziv na aktivnosti, ki jih izvajamo v Svetu energije – pomemben del teh dejavnosti namreč usmerjamo tudi v spodbujanje mladih za naravoslovje in tehniko. Naš skupen interes z izobraževalnimi institucijami, kot je Šolski center Krško-Sevnica, je to znanje uspešno deliti z mlajšimi generacijami in ga v družbi dolgoročno ohranjati. Družba kot celota je uspešna le, če zna potenciale vseh svojih posameznikov ustrezno razvijati in jih v čim večji meri učinkovito uporabiti. Sodelovanje med gospodarskimi družbami in izobraževalnimi ustanovami je pri tem nujno potrebno, saj si vsak po svoje prizadevamo za razvoj čim bolj kakovostnih kadrov – skupaj lahko pri tem dosežemo boljše rezultate,« je poudaril generalni direktor GEN energije Martin Novšak.

Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, je poudarila, da »se interes mladih za tehniške poklice v zadnjih letih počasi krepi. Tudi dogodek kot je Tehnogenij k temu prispeva na svoj način, saj je partnerstvo med gospodarskimi družbami, lokalno skupnostjo, sekundarnim in terciarnim izobraževanjem temelj obstoja in razvoja poklicnega strokovnega izobraževanja.« Direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica, Erna Župan Pirkovič, je dodala: »na takšni prireditvi dijaki in študentje stopijo iz delavnic, laboratorijev in učilnic ter javnosti pokažejo, kaj znajo in zmorejo, ob tem pa pridobivajo tudi pomemben zagon za nadaljnje delo in uspehe.«

Župan občine Krško, Miran Stanko, je čestital organizatorjem za vsako leto večji in bolj odmeven dogodek in poudaril, da »so tehniška znanja tista, ki so komercialno uporabna in ne poznajo meja in jezikovnih ovir, saj na tehniških področjih vsi razumejo skupen jezik stroke.« 

S Tehnogenijem želijo organizatorji prispevati k razvoju trajnega zanimanja za tehniko in tehniške vede med ljudmi, jih spodbujati k opazovanju, raziskovanju in sodelovanju ter tudi obveščati o novostih iz sveta tehnike. Predvsem pa želijo mlade tehnike in njihove mentorje spodbuditi k razvoju praktičnih izdelkov in rešitev ter hkrati omogočiti javne predstavitve dosežkov. GEN energija zato vsako leto zagotovi nagrade za najboljše praktične projekte. Na letošnjem dogodku je ŠC Krško-Sevnica javnosti premierno predstavil aplikacijo za simulacijo delovanja tlačnika, ki jo v okviru izbrane maturitetne naloge izdeluje dijak Martin Volčanjšek pod mentorstvom Zorana Tkavca. Njen cilj je interaktivno prikazati delovanje tlačne posode primarnega kroga NEK. Izdelana aplikacija bo uporabna tako na osebnem računalniku kot tudi na vseh aktualnih mobilnih napravah. Zaradi podpore različnim platformam (Android, iOS in Windows) razvoj temelji na uporabi naprednih spletnih tehnologij. Za grafičen prikaz sta dijak in mentor izbrala grafično orodje, ki omogoča enak prikaz ne glede na vrsto naprave in ločljivost zaslona, na katerem se aplikacija prikazuje. Aplikacija je bila predstavljena v razvojni fazi z že delujočo interakcijo in animacijo, v letošnjem šolskem letu pa bo dijak razvil še simulacijo regulacije in končno grafično podobo aplikacije.

Na sobotni prireditvi so si udeleženci lahko ogledali še vrsto atraktivnih izdelkov, inovacij in predstavitev: dve študentski formuli, tri solarna vozila, električna kolesa, Lego Mindstorms robote, modele letal in helikopterjev, radioamatersko opremo, mednarodni projekt »Drone team« in druge. Udeležili pa so se lahko tudi naravoslovnih delavnic, na katerih je učiteljica Urška Erjavšek iz Osnovne šole Jurij Dalmatin skupaj z učenci izvajala kemijske delavnice, osnovnošolci iz OŠ Cerklje ob Krki so pod vodstvom učitelja Alojza Blažiča predstavili vesoljsko dogodivščino v okviru mednarodnega programa Space Camp Turkey, učenci iz OŠ Sava Kladnika Sevnica pa so se pod vodstvom učitelja Janeza Virtiča predstavili s tehničnimi izdelki, ki so nastali med rednimi urami in pri izbirnih predmetih tehnike in tehnologije.

S solarnim avtom, ki so ga izdelali sami, so dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško, ŠC Krško-Sevnica, zmagali tudi na 4. mednarodni dirki solarnih avtomobilov v hrvaškem Sisku. Prav tako sta svoji solarni vozili predstavili tudi partnerski srednji šoli iz Hrvaške – iz Ogulina in Slavonskega Broda.

K sodelovanju so organizatorji že četrtič povabili tudi posavska tehniška društva, ki so na prireditvi predstavila svoja področja delovanja, prvič letos pa so sodelovale kar štiri fakultete, in sicer poleg ljubljanske in mariborske Fakultete za strojništvo še Fakulteta za logistiko ter Fakulteta za energetiko, obe članici Univerze v Mariboru.

Na Inštitutu za energetiko Fakultete za energetiko so postregli z atraktivnimi novostmi: predstavili so 3D virtualizacijo v tehniki, kvadrokopter za termografske preglede in delovanje dieselskega motorja.

GEN energija pa je obiskovalcem pripravila prav poseben izziv: tekmovanje s spletno aplikacijo v oblikovanju čim bolj ustrezne energetske mešanice, s katero zadostimo dnevnim potrebam Slovenije po električni energiji.

Foto: Miloš Radosavljević

Tehnogenij letos z razširjenim programom pritegnil okoli 400 obiskovalcev