Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in skupine GEN za leto 2017
Vrbina, 27.12.2016

Nadzorni svet družbe GEN energija je na štiriintrideseti redni seji, v torek, 27. decembra 2016, obravnaval in podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN za leto 2017 z napovedjo poslovanja za leti 2018 in 2019.

Nadzorniki so se na zadnji seji v letošnjem letu seznanili tudi z Benchmarking analizo med skupino GEN in primerljivimi družbami v dejavnosti.

Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in skupine GEN za leto 2017