Učitelji fizike petdesetih slovenskih osnovnih in srednjih šol v GEN energiji o vlogi eksperimenta pri učenju
Vrbina, 23.01.2017

Informacijsko središče GEN je 19. januarja 2017 gostilo 50 učiteljev fizike osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. Strokovni seminar »Vloga eksperimenta pri učenju z raziskovanjem in motivaciji« je bil namenjen izključno učiteljem fizike, v okviru programov dodatnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga vsako leto organizira Zavod RS za šolstvo.

Strokovna predavanja so zajemala zanimive teme: priznani učitelj in profesor fizike, predavatelj na fakulteti, dolgoletni koordinator v okviru ZRSŠ ter vsestranski promotor fizike mag. Miroslav Cvahte je dodobra spodbudil zbrane s predavanjem »Ali sta motivacija in prisila le prazni besedi«. Sledile so teme »Učenje z raziskovanjem – pričakovanja Evrope in izkušnje v svetu« predavatelja Milenka Stiplovška, »Učenje z raziskovanjem pri pouku fizike« predavatelja Jake Banka ter »Izboljšanje energetske pismenosti učencev in dijakov s pomočjo raziskovanja in eksperimentiranja« predavatelja Garsie Kosinca.

Seminar so zaključili z ogledom interaktivnega centra o energiji in energetiki – Sveta energije. Ta je v dobrih petih letih od ustanovitve sprejel že več kot 40.000 obiskovalcev in z različnimi aktivnostmi, ki temeljijo ravno na vključevanju, spodbujanju mladih s pomočjo eksperimentov, opazovanja in sodelovanja, na svoj način motivira mlade za naravoslovne in tehniške teme ter ob tem krepi njihovo energetsko pismenost.

GEN energija se tovrstnih strokovnih dogodkov nadeja tudi v prihodnosti in si nenehno prizadeva graditi partnerstva na različnih ravneh in področjih izobraževanja, ki so kakorkoli povezani z energetiko in elektriko. GEN tudi podpira vse tesnejše sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami, s ciljem spodbuditi trajno zanimanje mladih za tehniko in naravoslovje in v nadaljevanju gospodarskih panogam, kot je energetika, tako v Posavju kot v Sloveniji zagotoviti razvoj čim večjega števila motiviranih mladih strokovnjakov.

Učitelji fizike petdesetih slovenskih osnovnih in srednjih šol v GEN energiji o vlogi eksperimenta pri učenju