Srečanje sekcije za kakovost in odličnost v elektroenergetiki
Vrbina, 08.01.2017

V Informacijskem središču GEN se sicer skoraj vsak teden vrstijo strokovni dogodki z različnih področij: v začetku januarja je služba kakovosti v družbi GEN d.o.o. organizirala tradicionalno srečanje Sekcije za kakovost in odličnost v elektroenergetiki. Prisotni strokovnjaki s področja kakovosti so se pozitivno odzvali na predstavljen pristop obvladovanja sistema vodenja v družbi GEN in v razpravi poudarili pomen ohranjanja lastnega vrhunskega znanja za obvladovanje informacijskih tehnologij tudi na področjih sistemov vodenja. Takšen pristop je pomemben zaradi ohranjanja znanja in konkurenčne prednosti, pa tudi za krepitev informacijske varnosti podjetij.

Srečanje sekcije za kakovost in odličnost v elektroenergetiki