Nadzorni svet sprejel poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2018
Vrbina, 01.12.2017

Nadzorni svet družbe GEN energija je na včerajšnji seji potrdil in sprejel Poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2018 z napovedjo poslovanja za leti 2019 in 2020. Skupina GEN v naslednjih letih načrtuje uspešno in stabilno poslovanje. Tudi v prihodnjem letu se bo skupina osredotočala na osnovno poslanstvo – okolju prijazno in ekonomsko učinkovito obratovanje obstoječih enot za proizvodnjo električne energije, s poudarkom na zagotavljanju visoke varnosti in razpoložljivosti proizvodnih enot.

Obenem skupina GEN nadaljuje dinamičen razvoj dodane vrednosti v povezani verigi od proizvajalcev do končnih porabnikov električne energije ter investicijsko dejavnost, usmerjeno v bodoče potrebe Slovenije po zanesljivi oskrbi z električno energijo.

Nadzorniki so se seznanili tudi z uspešnim tekočim poslovanjem skupine GEN energija ter s primerjalno analizo med skupino GEN in primerljivimi skupinami v dejavnosti za leto 2016.

 

Nadzorni svet sprejel poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2018