V Termoelektrarni Brestanica prvo vrtenje turbine novega plinskega bloka
Brestanica , 23.10.2017

Na novem nadomestnem plinskem bloku Termoelektrarne Brestanica (TEB), ki je v 100% lastništvu GEN energije, bodo po opravljenih hladnih internih tehničnih pregledih te dni začeli prve vroče preizkuse. Tehnični prevzem novega bloka pričakujejo v drugi polovici novembra in do konca leta začetek poskusnega obratovanja. Zaključek gradnje novega plinskega bloka predvidevajo konec leta, ko naj bi bil novi nadomestni plinski agregat predvidoma pripravljen za komercialno obratovanje, s tem bodo gradbeni rok prehiteli za približno štiri mesece.

V TEB-u so sicer pred približno poldrugim letom začeli graditi nov plinski blok, s čimer so začeli zamenjavo blokov, ki obratujejo od leta 1975. Za naložbo v skupni vrednosti 35 milijonov evrov bodo namenili 70 odstotkov lastnega denarja in razliko pokrili s posojili.

Nadomestni plinski blok bo močno povečal izkoristek plinske turbine, jedro glavne tehnološke opreme pa predstavljata industrijska plinska turbina SGT 8000 z nazivno močjo 53 megavatov in generator električne energije. Novi plinski blok bo omogočal zagon do polne moči v manj kot 13 minutah, kar ustreza uveljavljenim merilom zagotavljanja terciarne rezerve.

TEB je sicer vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in t. i. temnega zagona v slovenskem elektro-energetskem sistemu, s posebno plinsko tehnologijo pa zanj zagotavlja temeljne sistemske storitve. Skrbi za terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v energetskem sistemu in za zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja ter s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru sistemskega razpada.

V Termoelektrarni Brestanica prvo vrtenje turbine novega plinskega bloka