Skupina GEN tudi v zahtevnih razmerah uspešno posluje
Krško, 25.01.2018

Skupina GEN je uspešno zaključila sicer zahtevno poslovno leto 2017, v katerem je uresničila vse zastavljene cilje, vključno z najpomembnejšim, zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčnih cenah. Proizvodnja elektrarn v skupini v letu 2017 je bila zaradi težavnih hidroloških razmer sicer nekoliko nižja od načrtovane. K dobrim rezultatom je v letu brez remonta izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, ob njej pa se je zlasti v zahtevnih energetskih razmerah ob začetku lanskega leta z zanesljivostjo zagonov izkazala tudi Termoelektrarna Brestanica, ki je v ključnih trenutkih pomembno prispevala k stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. V skupini so ustvarili več kot dve milijardi evrov prometa, kar jih uvršča med tri največje slovenske skupine. Uspešno so zaključili tudi vrsto velikih naložb v skupni vrednosti 80 milijonov evrov.

»Cene električne energije so bile v preteklem letu še vedno na nizkih ravneh. Dodatno je razmere zaostrovala tudi dolgotrajna suša in posledično slabe hidrološke razmere, v skupini GEN pa smo zabeležili tudi dva krajša izpada NEK. Skupna proizvodnja elektrarn v skupini je bila lani okoli 2 % nižja od načrtovane. Kljub temu smo z dobro koordinacijo, s procesi notranje optimizacije in s tržno dejavnostjo uspeli obvladovati tveganja in smo tako po obsegu prihodkov kot tudi ustvarjenem dobičku v letu 2017 presegli načrte,« je na današnjem srečanju z novinarji povedal generalni direktor GEN energije Martin Novšak. V skupini so ustvarili več kot dve milijardi evrov prometa, kar jih uvršča med tri največje slovenske skupine, in čisti dobiček na ravni 28 milijonov evrov. V matični družbi so ustvarili okoli 160 milijonov evrov prihodka in približno 18 milijonov evrov čistega dobička.

 

Več preberite v sporočilu za javnost.

Skupina GEN tudi v zahtevnih razmerah uspešno posluje