Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, med nagrajenci GZS za leto 2017
Ljubljana, 27.03.2018

Med nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za leto 2017 je tudi dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

Dr. Robert Golob družbo Gen-I vodi od leta 2006, v desetih letih jo je popeljal iz lokalnega v globalnega trgovca z električno energijo. Prihodki družbe so v tem obdobju narasli s 100 milijonov evrov na 1,6 milijard evrov. Na slovenskem trgu so nastopili kot prvi neodvisni ponudnik električne energije in zemeljskega plina in danes dosegajo 40,9-odstotni delež gospodinjskih odjemalcev. Družba, ki ima 17 hčerinskih družb, posluje v 22 državah, kjer ustvarijo 78 odstotkov prihodkov. Z ustanavljanjem lastnih podjetij v tujini, fleksibilnostjo in odzivnostjo dosegajo visoko konkurenčno prednost na tujih trgih. Njihovi glavni prodajni trgi so Nemčija, Madžarska, Slovenija in Italija. Razvojna strategija zagotavlja dolgoročno ekspanzijo in razvoj družbe v smeri njene vizije, ko naj bi do leta 2020 postali najprodornejši in najbolj zanesljivi akter na energetskem trgu JV Evrope. Usmeritev potrjuje tudi nov poslovni model, s katerim so se iz trgovskega podjetja preusmerili v podjetje za prodajo energentov.

Inovativne rešitve in stalno investiranje v večanje učinkovitosti vseh poslovnih procesov so doprinesli k rasti dodane vrednosti na zaposlenega, ki znaša kar 90.000 evrov. Družba pospešeno zaposluje in je imela v letu 2017 296 zaposlenih, 41 odstotkov več kot v 2014. So pretežno mlad kolektiv, saj je dve tretjini zaposlenih starih do 35 let in kar 83 odstotkov ima vsaj višjo izobrazbo.

Podjetje GEN-I je del skupine GEN, ukvarja se s trgovanjem z električno energijo na domačem in tujih trgih.

Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, med nagrajenci GZS za leto 2017