V informacijskem središču skupine GEN že devetič gostili srečanje proizvajalcev električne energije iz OVE in SPTE
Krško, 14.11.2018

V informacijskem središču GEN je včeraj potekalo deveto letno srečanje proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote ter električne energije, ki sodelujejo s podjetjem GEN-I. Največ pozornosti je bilo namenjene negotovim razmeram na trgu z električno energijo, spremenjenim pravilom za pridobivanje državne pomoči, razvoju na področju elektro mobilnosti in tehnološki revoluciji na področju energetike.

Prisotne je uvodoma pozdravil Martin Novšak, generalni direktor GEN energije. V nagovoru je predstavil pomen povezovanja proizvodnih enot električne energije ter prodaje in trgovanja, ki ga izvaja družba GEN-I. »S centrom vodenja proizvodnje skupine GEN pomembno optimiziramo in nadgrajujemo naše poslovanje,« je poudaril in dodal: »Uvrščamo se med investicijsko intenzivnejše skupine v državi, po izgradnji hidroelektrarne Brežice se pripravljamo na gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Izvedli smo vrsto posodobitev v Nuklearni elektrarni Krško, spomladi smo zaključili izgradnjo novega plinskega bloka v Brestanici. Premišljeno investiramo tudi v vse obstoječe elektrarne in se usmerjamo v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo po konkurenčnih cenah. Pri tem vseskozi ostajamo predani trajnostnim usmeritvam, z zavedanjem, da je podnebne cilje mogoče uresničevati le z energetsko mešanico, ki vključuje vse razpoložljive nizkoogljične tehnologije.«

O negotovih razmerah na trgu z električno energijo je spregovoril dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, mag. Alenka Domjan, vodja sektorja za obnovljive vire energije na Agenciji za energijo, pa je predstavila spremenjena pravila pri pridobivanju državnih pomoči projektom OVE in SPTE. Mag. Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo, je predstavil strategijo razvoja prometa do leta 2030, medtem ko je razvojne aktivnosti Skupine GEN-I na področju elektro mobilnosti predstavil Sandi Kavalič, vodja službe za upravljanje s tveganji GEN-I. Dr. Rok Lacko, vodja oddelka za razvoj poslovanja GEN-I, ki se s problematiko reševanja uravnoteženja proizvodnje in porabe električne energije ukvarja v okviru štiri leta trajajočega mednarodnega raziskovalnega projekta FutureFlow, pa je poudaril, da so elektroenergetski sistemi na pragu velikih sprememb.

V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, dr. Dejan Paravan, mag. Bojan Žlender in mag. Alenka Domjan strinjali, da bo prihodnost v znamenju pametnih tehnologij in storitev, česar se morajo zavedati vsi akterji na elektroenergetskem trgu.

Več preberite v sporočilu za javnost družbe GEN-I.

V informacijskem središču skupine GEN že devetič gostili srečanje proizvajalcev električne energije iz OVE in SPTE