Nadzorni svet sprejel poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2019
Krško, 13.11.2018

Nadzorni svet družbe GEN energija je na današnji seji potrdil Poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2019 z napovedjo poslovanja za leti 2020 in 2021. »Predstavljeni poslovni načrt je trajnostno naravnan in enakomerno obravnava vse proizvodne ter poslovne segmente. Je dovolj drzen, da bi lahko izpolnil pričakovanja lastnika, hkrati pa s pravo mero ambicioznosti predstavlja izziv tudi zaposlenim« je po zaključeni seji povedal predsednik nadzornega sveta dr. Karol Peter Peršolja.

Nadzorniki so se seznanili in podali pozitivno mnenje tudi k uspešnemu poslovanju družbe in skupine GEN v letošnjem prvem tričetrtletju. Poleg tega je nadzorni svet dal soglasje upravi GEN za izvedbo druge faze investicije v zamenjavo plinskih blokov 1-3 v Termoelektrarni Brestanica (TEB). Z izgradnjo plinskega bloka 7 bo tudi v prihodnosti zagotovljena visoka stopnja razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov TEB, kar bo pomembno prispevalo k zanesljivi oskrbi slovenskih porabnikov z električno energijo tudi v najbolj zaostrenih naravnih in drugih pogojih.

Skupina GEN bo tudi v prihodnjem obdobju nadaljevala dinamičen razvoj dodane vrednosti v povezani verigi od proizvajalcev do končnih porabnikov električne energije, s poudarkom na zanesljivi in konkurenčni oskrbi z električno energijo iz nizkoogljičnih virov.

Nadzorni svet sprejel poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2019