Skupina GEN med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji
Krško, 10.01.2019

Skupina GEN poslovno leto 2018 zaključila zelo uspešno. 

Ključno poslanstvo skupine, zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčnih cenah, so uresničevali s stabilno proizvodnjo energetskih objektov v skupini: jedrska elektrarna Krško je večino časa delovala na polni moči, hidroelektrarne na Savi so izkoristile ugodne hidrološke razmere, termoelektrarna v Brestanici je zagotovila 24 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega energetskega sistema.

Ustvarili so več kot 2,3 milijarde evrov prometa, s čimer skupina GEN utrjuje svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji in se uvršča med investicijsko najmočnejše skupine v Sloveniji, saj so družbe v skupini v letu 2018 izvedle naložbe v skupnem obsegu 100 milijonov evrov. Med pomembnejšimi sta bila uspešno izveden remont v jedrski elektrarni Krško in dokončanje plinskega bloka 6 v Brestanici.

Prihodki skupine  GEN  so v letu 2018 znašali preko 2,3 milijarde EUR, od tega čisti dobiček 38 milijonov EUR, kar je za 40 % več, kot je bilo planirano. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli načrte za več kot 40 %, prihodki podjetja so bili na ravni 200 milijonov EUR, od tega čisti dobiček 25 milijonov EUR.

Generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak poudarja: »s stabilnim in nadplanskim obratovanjem proizvodnih objektov – zlasti jedrske elektrarne Krško in hidroelektrarn na Savi – z uspešno optimizacijo nabave nadomestne energije ob remontu v NEK, z usposobljenimi in angažiranimi zaposlenimi, ki so učinkovito obvladovali tveganja in stroške v celotni skupini smo dosegli dobre poslovne rezultate. Verjamem, da bomo leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.« Dobri rezultati so, skupaj s premišljeno investicijsko aktivnostjo in prihodnjimi načrti, posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi skupine GEN, za katera skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino, skupaj s svojimi 1.300 zaposlenimi. Ti razpolagajo z bogatim znanjem, veščinami in predanostjo uresničevanju skupne vizije oblikovanja varne, zanesljive, trajnostne in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije.

Podrobneje o poslovanju v letu 2018 in načrtih za leto 2019 si preberite v sporočilu za javnost.

Skupina GEN med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji