Znanstveni festival Elektrofest privabil 800 mladih v Ljubljano in Krško
Krško, 19.09.2014

GEN energija se je pridružila uveljavljenim elektro institucijam – ELES, Elektro inštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko – pod streho znanstvenega festivala Elektofest. Tako so skupaj, letos poleg Ljubljane prvič tudi v Krškem v GEN-ovem Svetu energije, energetsko opismenjevali skoraj 800 dijakov. V okviru dogodka so sodelujoči pripravili več strokovnih sklopov, s katerimi so dijake izobraževali na področju elektro energetike.

Osrednji dogodek Elektrofesta v Ljubljani je bilo odprtje razstave »Tehniška dediščina skozi čas« in »Razvoj tehnologij pri nadzemnih vodih«. Dogodka so se udeležili tudi  direktorji elektro inštitucij – Aleksander Mervar, ELES, dr. Boris Žitnik, EIMV, Martin Novšak, GEN energija in dekan FE UL dr. Igor Papič.

GEN energija, ki se letos prvič pridružuje Elektrofestu, je 200 dijakom z Dolenjske in Posavja (dogodka so se udeležile skupine iz ŠC Krško-Sevnica, ŠC Novo mesto ter Gimnazije Brežice) v Krškem predstavila svoj nadzorni center, kjer poteka 24-urna optimizacija obratovanja skupine GEN, prav tako pa so lahko dijaki v njihovem interaktivnem centru Svet energije v Krškem s pomočjo meglične celice opazovali radioaktivnost, prisotno v naravnem okolju. Z računalniško simulacijo Energetska mešanica so se z regulacijo proizvodnje šestih različnih tipov elektrarn preizkušali v vlogi upravljavcev elektrarn ter spoznavali zagotavljanje zanesljive proizvodnje in oskrbe z električno energijo iz čistih, trajnostnih in obnovljivih virov. S predstavitvami na dogodku v Krškem sta sodelovala tudi ZEL-EN, razvojni center energetike, ter Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki sta dijakom predstavila platformo za učinkovito rabo energije v moderni družbi in razlagala pomen energetskih izkaznic. Dijaki so spoznavali vodik kot akumulator energije in lastnosti IR kamere, s katero opazujejo toplotne izgube v stavbah, ogledali so si koncentrator in sončni sledilec. »Energetika je vsekakor strateško pomembna panoga; je ožilje za delovanje in rast slovenskega gospodarstva. Če so odločitve o razvoju energetike prave, spodbujajo gospodarski in s tem družbeni razvoj. Če uspemo ob tem zmanjšati okoljska tveganja in hkrati tudi znižati stroške za energijo, se zagotovo odločamo v pravi, trajnostni smeri razvoja energetike. In to je smer, ki ji z oskrbo z energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov – predvsem iz jedrske in vodne energije –  sledimo v skupini GEN,« je na odprtju razstave poudaril direktor GEN energije Martin Novšak.

ELES v letošnjem letu obeležuje 90 let prenosnih elektroenergetskih poti, zato je njegov program na Elektrofestu obarvan z razvojem, ki so ga v tem času omogočili mnogi tehnološki izumi. Tako so za dijake pripravili razstavo »Tehniška dediščina skozi čas; 10 let Elesovega Muzeja elektroprenosa »Fala-Laško«, predstavniki podjetja pa so dijakom predstavljali najsodobnejšo tehnologijo, ki je zrasla na temeljih zgodovine in s katero upravljajo energetski sistem RS. V Krškem je v Svetu energije strokovnjak iz družbe ELES dijakom na zanimiv način predstavil delovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, posebej pa je izpostavil pomen novega 400 kV daljnovoda Krško-Beričevo. »V Elesu, kjer je zrasla ideja – najprej o Dnevu oprtih vrat, nato še o Elektrofestu – se zelo dobro zavedamo pomena energetske pismenosti. Znanje in razumevanje energije in energetike je namreč pomembna podlaga za odgovorno oblikovanje energetske prihodnosti. Energetska prihodnost je pomembna javna tema, o kateri v družbi in medijih razpravljamo z raznolikimi vsebinskimi poudarki in motivi ter s še bolj raznolikimi podlagami znanja o energiji in energetiki. Tako ni čudno, da pogosto prihaja do nerazumevanja in celo do konfliktov glede energetskih prioritet. Energetsko opismenjevanje prispeva k utrjevanju te »skupne podlage« – razumevanja in zavedanja o pomenu energije za naše vsakdanje življenje ter realnih možnostih zadovoljevanja naših potreb po energiji«, je v uvodnem nagovoru poudaril pomen energetskega opismenjevanje direktor družbe ELES Aleksander Mervar.

EIMV je obiskovalce Elektrofesta popeljal v njihov visokonapetostni laboratorij, v katerem že več kot petdeset let izvajajo preizkuse naprav, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu, simulirajo pa tudi pojave strel. Na modelu v laboratoriju so dijakom prikazali, kakšni pojavi nastanejo ob prenosu visoke napetosti po daljnovodih, strokovnjaki pa so pojave pojasnili in pokazali, kako napetost izmerimo. Na ogled so postavili tudi razstavo »Razvoj tehnologij pri nadzemnih vodih«. V Krškem so obiskovalcem predstavili zanimivo področje strel in pomen njihovega proučevanja. Poleg tega so dijakom predstavili tudi poseben eksponat, ki prikazuje eksplozijo žice, ko doseže enako napetost kot prave strele. V imenu EIMV je zbrane na odprtju nagovoril prof. dr, Maks Babuder, namestnik direktorja EIMV, in osvetlil čare elektroenergetike, za katere upa, da bodo navdihnili mnoge mlade.

Fakulteta za elektrotehniko je za udeležence dogodka pripravila preprosto timsko igro, kjer se  dijaki po razdelitvi vlog v ekipi (elektrarna, prenosne poti in porabniki) s svojimi sošolci pomerijo v simuliranju procesa oskrbe z električno energijo. »Vsi poznamo svet pred električno vtičnico, glavni namen današnjega dogodka pa je svet za električno vtičnico, ki se mu reče elektroenergetski sistem,« je v svojem nagovoru na odprtju povedal prof. dr. Igor Papič, dekan Fakultete za elektrotehniko.

Znanstveni festival Elektrofest privabil 800 mladih v Ljubljano in Krško