Uprava SDH sprejela Razvojni načrt skupine GEN
Vrbina, 06.08.2014

4. avgusta 2014 se je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., na skupščini v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika GEN energije d.o.o. seznanila z Letnim poročilom družbe in skupine GEN za leto 2013 ter sprejela sklep, da se bilančni dobiček za leto 2013, ki znaša 7.786.535,00 EUR, uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju do 30. 11. 2014.

Ustanovitelj je podelil razrešnico direktorju za poslovno leto 2013 ter članom obeh nadzornih svetov, ki sta delovala v letu 2013, razen članoma Martinu Brataniču in dr. Leonu Cizlju.

Obenem je ustanovitelj družbe GEN na ponedeljkovi skupščini sprejel Razvojni načrt skupine GEN za obdobje 2015–2019 s pogledom do leta 2024, ki kot temeljni dokument za uspešno dolgoročno poslovanje družbe vsebuje projekcijo možnega razvoja, predlaga ukrepe za zmanjšanje tveganj in omogoča optimalne odločitve poslovodstva v zapletenih in spreminjajočih se okoliščinah.

Sklepi skupščine družbe GEN s 5. redne seje uprave SDH so objavljeni tukaj.

Uprava SDH sprejela Razvojni načrt skupine GEN