Skupina GEN po novem večinska lastnica Hidroelektrarn na spodnji Savi
Krško, 02.07.2014

V sredo, 2. julija 2014, so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., SEL in HSE podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi HESS. HESS bo tako prešel v večinsko, 51-odstotno lastništvo skupine GEN. Lastniške spremembe prinašajo lažjo in predvsem učinkovitejšo koordinacijo delovanja celotne savske hidroenergetske verige.

S podpisom pogodbe se bo spremenila lastniška struktura družbe HESS, in sicer bo po novem podjetje v 51-odstotni lasti skupine GEN (GEN energija: 33,5 %, SEL: 14,7 % in TEB: 2,8 %) ter 49-odstotni lasti skupine HSE (DEM: 30,8 %, HSE: 15,4 %, SENG: 2,8 %).

Družba GEN energija je v projekt izgradnje HESS vstopila z namenom energetskega obvladovanja celotnega porečja reke Save. Z večinskim deležem v družbi HESS bo GEN energija prevzela tudi koordinacijo obratovanja spodnjesavskih hidroelektrarn. Z nakupom poslovnega deleža v HESS se bo izboljšala ekonomika celotne verige hidroelektrarn na Savi, povečal se bo delež proizvodnje iz obnovljivih virov energije v skupini GEN in njen celotni proizvodni portfelj. S prevzemom vodilne vloge pri projektu HESS in z vodenjem, obratovanjem ter vzdrževanjem spodnjesavskih hidroelektrarn bo GEN uresničil enega svojih pomembnih strateških ciljev.

»Pri tem sta bistvenega pomena izboljšana ekonomika in medsebojni vplivi hidroelektrarn v celotni savski verigi, hkrati pa bodo ustvarjeni sinergijski učinki dodatno izboljšali pogoje za zanesljivo in varno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško. Pomembno je tudi, da bo omogočeno lažje in zanesljivo financiranje izgradnje energetskega dela hidroelektrarn na spodnji Savi,« poudarja Martin Novšak, direktor družbe GEN energija.

Več si lahko preberete v sporočilu za javnost na tej povezavi.

Skupina GEN po novem večinska lastnica Hidroelektrarn na spodnji Savi