Pozitivno mnenje nadzornega sveta GEN energiji za odkup deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi
Krško, 18.06.2014

Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. je na svoji dvanajsti redni seji dal pozitivno mnenje za pridobitev 20,9% poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS).
Skupina GEN bi tako skupaj z obstoječimi deleži družb Skupine GEN in odkupom s strani Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. v višini 14,7 % postala 51% lastnica družbe HESS, d.o.o.

Pozitivno mnenje nadzornega sveta GEN energiji za odkup deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi