V NEK uspešno končali remont, jedrska elektrarna v slovensko omrežje ponovno oddaja brezogljično električno energijo
Krško, 05.05.2021

Nuklearno elektrarno Krško so v sredo, 5. maja 2021, ponovno sinhronizirali v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo postopoma zviševali moč elektrarne, predvidoma jutri bo elektrarna obratovala na polni moči.

Jedrsko gorivo v sredici reaktorja zadošča za tretjino slovenske porabe električne energije v prihodnjem letu in pol.

Letošnji redni remont se je začel 1. aprila in je bil zahteven tako zaradi obsega del kot številnih kompleksnih posegov v opremo. Dodaten izziv so predstavljale epidemiološke razmere, ki so otežile dobavo blaga in storitev. Kljub temu so v NEK s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načrtovanem obsegu kakovostno izvedli več kot 40.000 aktivnosti. V sredici reaktorja so 56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako zagotovili domač vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2022.

»Zahvaljujemo se vsem sodelujočim – zaposlenim v NEK, izvajalcem storitev in dobaviteljem za varno in uspešno organizacijo in izvedbo letošnjega remonta, ki je bil izjemno zahteven tako po tehnično-strokovni, kot tudi po organizacijski plati. Visoka strokovnost in izkušenost vodstvenega tima je trden temelj za izvajanje tako zahtevnih procesov, kot tudi za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne. Dosežki letošnjega remonta pa so tudi rezultat osredotočenosti in predanosti vseh zaposlenih doseganju zastavljenih ciljev. Ob pandemiji covid-a je bila posebej pomembna tudi učinkovita in spoštljiva medsebojna komunikacija,« je poudaril Martin Novšak, generalni direktor Skupine GEN in dodal: »NEK je v odlični kondiciji in bo s stabilnim in varnim obratovanjem tudi v prihodnje zagotavljal zanesljivo oskrbo odjemalcev z brezogljično električno energijo.«

Skupina GEN zanesljivo oskrbuje slovenske porabnike

V Skupini GEN smo ves čas trajanja remonta v NEK skrbeli za zanesljivo dobavo nadomestne energije, ki smo jo zagotovili z lastnimi viri, zlasti hidroelektrarnami na Savi, ter nakupi električne energije na mednarodnih trgih.  

Več podrobnosti o samem remontu si oglejte na https://www.nek.si/sl

Foto: Arhiv GEN in NEK

V NEK uspešno končali remont, jedrska elektrarna v slovensko omrežje ponovno oddaja brezogljično električno energijo