Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2020
Krško, 18.05.2021

V ponedeljek, 17.5.2021, je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2020. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2020 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo.

Slednje je bilo v zahtevnem obdobju epidemije, ki je prineslo mnogo novih izzivov in preizkušenj, še posebej pomembno. Z izkušenimi vodstvi vseh družb v skupini ter zahvaljujoč znanju, strokovnosti in predanemu delu skupno skoraj 1500 zaposlenih, so se lahko tudi v preteklem letu učinkovito osredotočali na uresničevanje temeljnega poslanstva – zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo.

Doseženi odlični rezultati ene največjih slovenskih poslovnih skupin izhajajo iz sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN. Potrjeno letno poročilo za leto 2020 pa odraža tudi ključne vrednote, ki jih v družbi in Skupini GEN uresničujejo pri svojem delovanju: zanesljivost, varnost, okoljska sprejemljivost in trajnost ter konkurenčnost.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2020