V Termoelektrarni Brestanica slavnostno odprli sedmi plinski blok
Brestanica, 29.06.2021

V Termoelektrarni Brestanica (TEB) so v ponedeljek, 28. junija 2021 odprli novo nadomestno plinsko turbino SGT 800 z nazivno močjo 56 megavatov. Slavnostni govorniki direktor TEB Tomislav Malgaj, generalni direktor GEN Martin Novšak in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša so poudarili pomen TEB v slovenskem energetskem sistemu.

Z otvoritvijo drugega nadomestnega plinskega bloka PB7 je Termoelektrarna Brestanica uresničila prvo fazo razvojnega projekta zamenjave plinskih blokov PB1-3. Projekt je bil zaključen skladno s finančnim in terminskim načrtom. Vrednost celotne naložbe je znašala znaša 26,4 mio evrov.  

Slavnostni govornik, predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, si je ogledal nov plinski blok, plinske rezervoarje in prve plinske bloke. V nagovoru je poudaril pomen elektrike za obstoj moderne civilizacije in dodal: »S to investicijo se Posavje še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija, z investicijami, ki bodo morale slediti v prihodnjih desetletjih, govorimo o potencialnem drugem bloku nuklearne elektrarne, pa se bo to še bolj potrdilo.«

Generalni direktor Skupine GEN Martin Novšak je čestital za uspešno izvedeno investicijo in poudaril: »V Skupini GEN vse naše znanje in izkušnje usmerjamo v zagotavljanje stabilnosti in odpornosti slovenskega elektroenergetskega sistema. Zanesljivi zagoni  vseh razpoložljivih enot so temelj za stabilizacijo elektroenergetskega sistema ko jih ta najbolj potrebuje. Agregati v TEB ne le rešujejo domače potrebe, temveč sodelujejo tudi v potrebah povezanega evropskega  sistema. Potrebe po rezervi pa se povečujejo tako s spremembami odjema energije kot izpadov pomembnejših enot, predvsem pa z večanjem deleža manj predvidljivih virov energije.

V govoru se je generalni direktor dotaknil tudi razvojnih usmeritev Skupine GEN, ki temeljijo na dolgoročnem obratovanju NEK, izgradnji HE Mokrice, sodelovanju pri izgradnji HE na Srednji Savi, ekonomsko učinkoviti izgradnji sončnih elektrarn, trgovanju na širših mednarodnih trgih in razvoj TE Brestanica z izgradnjo 8. in 9. enote. Osrednji projekt Skupine GEN za prihodnjo oskrbo Slovenije s čisto energijo pa je izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Dolgoročna raba jedrske energije je ključni, preizkušen element za učinkovit  prehod v nizko-ogljično družbo.

 

Fotografije: Boštjan Colarič

V Termoelektrarni Brestanica slavnostno odprli sedmi plinski blok