O JEK2 na seji Občinskega sveta Občine Brežice
Brežice, 21.06.2022

Dobra in trajna sinergija z okoljem je eno glavnih načel družbe GEN energija. Po tem, ko so se s potekom projekta izgradnje drugega bloka krške jedrske elektrarne (JEK2) že seznanili člani sveta regije Posavje in Občinski svet Mestne občine Krško, je predstavitev včeraj potekala tudi na seji Občinskega sveta Občine Brežice.

Poslovanje in rezultate ter razvojne načrte Skupine GEN, združene v Vizijo 3 + 1, je uvodoma predstavil generalni direktor GEN Blaž Košorok. Cilj vizije je z energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve Sloveniji zagotoviti stabilno energetsko oskrbo z nizkoogljično električno energijo, za energetsko neodvisnost in podnebno nevtralnost.

Vodja tehničnega sektorja dr. Bruno Glaser je nato predstavil status projekta JEK2, pri čemer so bili v letu 2021 doseženi pomembni mejniki. Julija je bila na Ministrstvu za infrastrukturo izdana ključna strateška odločitev z izdajo energetskega dovoljenja, kar je omogočilo začetek upravnih postopkov. GEN energija je konec leta oddala pobudo za državni prostorski načrt na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je sedaj v obravnavi na Ministrstvu za okolje in prostor.  

V razpravi so se zvrstili pozitivni odzivi in podpora projektu tako s strani župana Ivana Molana kot tudi članic in članov občinskega sveta. Predstavniki GEN energije so podali odgovore na nekaj konstruktivnih vprašanj in v sklepnem delu poudarili trajno odprtost za dialog.

O JEK2 na seji Občinskega sveta Občine Brežice