Evropski parlament podprl vključitev jedrske energije v taksonomijo
Krško, 06.07.2022

Poslanci Evropskega parlamenta so danes glasovali proti resoluciji za uveljavitev že dopolnjenega akta o taksonomiji, s čimer so podprli opredelitev jedrske energije kot prehodne zelene dejavnosti, ki bo olajšala zeleni prehod. Jedrska energija predstavlja hrbtenico nizkoogljičnega elektroenergetskega razvoja Evrope in Slovenije. Odločitev Evropskega parlamenta, da jedrsko energijo na podlagi znanstvenih ugotovitev uvrsti v taksonomijo, bo jedrskim razvojnim projektom omogočala predvsem dostop do cenejših virov financiranja, s čimer bo jedrska energija postala še bolj privlačna za vlagatelje. To je pomemben dejavnik, da bodo države članice EU zagotavljale dovolj elektrike v vsakem trenutku po vsem dostopnih cenah ter tako vsem državljanom omogočale kakovostno življenje, gospodarstvu pa sprejemljive stroške, ki so predpogoj konkurenčnosti.

Resolucijo, ki je predlagala zavrnitev delegiranega akta Evropske komisije, je podprlo 278 poslank in poslancev, 328 jih je bilo proti, 33 pa se jih je vzdržalo.

»Jedrska energija v Evropi že danes zagotavlja vir za kar polovico vse domače, ne-fosilne električne energije. Jedrske elektrarne pomembno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih fosilnih virov energije in s tem omogočajo ohranjanje energetske neodvisnosti in samostojnosti. Vključenost jedrske energije v taksonomijo trajnostnega financiranja predstavlja ključno sporočilo tako gospodarstvu kot predvsem vlagateljem glede uporabe jedrske energije danes in v prihodnosti. Je pomemben signal finančnim institucijam, da lahko s podporo novim jedrskim projektom, kot je JEK2, olajšajo dostop do ugodnejših finančnih virov in tako omogočijo in pospešijo podnebno energetski prehod,« je poudaril generalni direktor GEN energije Blaž Košorok.  

Evropski parlament podprl vključitev jedrske energije v taksonomijo