Razpisujemo kadrovske štipendije za študijsko leto 2022/2023
Krško, 15.09.2022

Družba GEN d.o.o. za študijsko leto 2022/2023 razpisuje pet kadrovskih štipendij za redne študente prvostopenjskega (UN) oziroma drugostopenjskega (MAG) študijskega programa.

Štipendije so namenjene naslednjim študijskim smerem:

  • elektrotehnika,
  • fizika,
  • strojništvo,
  • energetika,
  • gradbeništvo in
  • računalništvo.

 

Rok za oddajo vloge za dodelitev kadrovske štipendije je 23. september 2022, in sicer na naslov GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali po e-pošti na kadri@gen-energija.si.

Obvezne priloge vlogi so:

  • kratek življenjepis,
  • potrdilo o vpisu za študijsko leto 2022/2023 in
  • fotokopija zadnjega spričevala oz. potrdilo fakultete o opravljenih izpitih.

Prosilci niso upravičeni do kadrovske štipendije, če hkrati že prejemajo štipendijo iz kateregakoli drugega vira.

Razpisujemo kadrovske štipendije za študijsko leto 2022/2023