JEK2 osrednja tema prvega dne konference NENE 2022
Krško, 20.09.2022

Na 31. mednarodni konferenci NENE – Nuclear Energy for New Europe, ki je v Portorožu potekala od 12. do 15. septembra v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, je o sedanjem in prihodnjem pomenu jedrske energije, razvoju jedrske tehnologije in vlogi jedrske energije v aktualni energetsko-podnebni krizi svoje izkušnje in znanje delilo 219 jedrskih strokovnjakov iz 18 držav Evrope, ZDA in Azije. Med njimi so bili tudi sodelavci GEN energije, ki so v programu sodelovali s skupno petimi strokovnimi vsebinami – predavanji in prispevki, ki širijo perspektive uporabe jedrske tehnologije za proizvodnjo energije, jo približujejo javnosti in osvetljujejo pomen jedrske energije v preverjeni zanesljivi trajnostni energetski mešanici danes in v prihodnosti.

Prvi strokovni sklop konference, namenjen predstavitvi projekta izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, JEK2, je vodil poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar. Predstavitev statusa in aktivnosti projekta, ki je lani prejel energetsko dovoljenje države in je pred začetkom prostorskega umeščanja, je podrobneje podal vodja tehničnega sektorja dr. Bruno Glaser. Da je glede na večdesetletne odlične izkušnje z jedrsko energijo in neprecenljiv kapital znanja odločitev za nadaljevanje jedrske opcije v Sloveniji edina logična, je bilo eno ključnih sporočil GEN energije. Sledile so predstavitve možnih tehnoloških rešitev JEK2 s strani predstavnikov ameriškega Westinghousa, francoskega EDF in korejskega KHNP.

Predavanje »Production of hydrogen and synthetic methane with nuclear power plants« so pripravili Kaja Zupančič, Jure Jazbinšek in dr. Tomaž Žagar. Njihov prispevek se je osredotočil na trenutno že razpoložljive postopke za proizvodnjo vodika in sintetičnega metana v obstoječih delujočih jedrskih elektrarnah po svetu. Podali pa so tudi pregled možnih novih tehnologij in velikih obetov za razvoj tega področja, saj lahko jedrske elektrarne zagotavljajo zanesljiv in zelo konkurenčen vir vodika.

Prispevek z naslovom “The Integration of Hybrid Nuclear Renewable Energy Systems”, ki so ga pripravili Jan Lokar, Robert Bergant in Klemen Debelak, se v luči porasta obnovljivih virov v energetskih sistemih osredotoča na raziskovanje sinergije delovanja dveh komplementarnih nizkoogljičnih virov energije – jedrske in obnovljivih virov energije, ki se ne izključujeta, temveč skupaj dopolnjujeta.

GEN energija sodeluje pri različnih mednarodnih raziskovalnih projektih. V okviru projekta PIACE sodeluje pri analizi alternativnega pasivnega hlajenja reaktorja, in prav to je bilo v ospredju prispevka “Passive Isolation Condenser Modeling With Apros Computer Code” avtorjev dr. Luke Štrublja in Klemna Debelaka.

Poseben del konference vsako leto predstavljajo poster-sekcije, katerih namen je strokovno vsebino podati strnjeno in s tem čim bolj dostopno. Nagrado za najboljšo postersko predstavitev na temo najbolj pogostih zmotnih prepričanj oziroma mitov o jedrski energiji z naslovom »Common misconceptions about nuclear energy – case study from interactions in visitors centre« so prejeli sodelavci GEN energije Jure Jazbinšek, Garsia Kosinac, Melita Lenošek Kavčič in dr. Tomaž Žagar, na podlagi dolgoletnih izkušenj dela v Svetu energije – interaktivnem centru o energiji in energetiki družbe GEN.

JEK2 osrednja tema prvega dne konference NENE 2022