Z zanesljivostjo energetskih objektov, znanjem in izkušnjami v Skupini GEN obvladali ekstremne razmere na Savi
Krško, 09.08.2023

Ena najhujših ujm doslej je minuli konec tedna globoko zarezala v vsakdanjik Slovenije, številnih družin, javnih ustanov, gospodarstva. Odpravljanje posledic naravne ujme bo v velikem delu države še dolgo zahtevalo izjemne napore.

V Skupini GEN, kjer s proizvodnjo in oskrbo z električno energijo izvajamo temeljne dejavnosti za delovanje države, smo se soočili z ekstremnimi razmerami na reki Savi. Potem ko so bile hidroelektrarne, z izjemo dveh v zgornjem toku, v petek postopoma zaustavljene, so od ponedeljka vnovič v obratovanju vse. Nuklearna elektrarna Krško je ves čas delovala stabilno in s polno močjo.

Z ustrezno pripravo akumulacijskih bazenov ustrezno omejevali vpliv poplavnega vala

V pričakovanju visokovodnega vala so ekipe operaterjev hidroelektrarn na Savi izvajale predpisane ukrepe za pripravo bazenov na varen prehod visokovodnega vala in sinhrono prevajanje vode. Količine so bile ekstremne, za ponazoritev: od 4. do 7. avgusta je po spodnji Savi steklo približno 700 milijonov m3 vode, kar je desetina povprečnega letnega odtoka.

Dodatne težave je povzročala ogromna količina plavja, mulja in drugih nečistoč, zato so v NEK že v petkovem jutru vključili hladilne stolpe s polno kapaciteto. Prvič od izgradnje je bil v petek popoldan aktiviran visokovodni razbremenilnik pretočne akumulacije HE Brežice, ki je s polnjenjem retenzijskih površin na območju Vrbine pomagal ublažiti visokovodni val proti Brežicam.

Ustrezno omejevanje učinka poplavnega vala je omogočilo uspešno evakuacijo ljudi v kampu Šobec in pomagalo vzdrževati stabilnejše razmere v Medvodah, kjer je Sora presegla vse doslej zabeležene dotoke. S pravočasnim znižanjem nivoja vode v bazenu HE Vrhovo in protipoplavno zaščito je bilo v Radečah stanje stabilno, do poplav ni prišlo. Zaradi protipoplavne zaščite v sklopu izgradnje HE na spodnji Savi visoke vode v občinah Sevnica in Krško niso pustile večjih posledic. Drugače pa je bilo v občini Brežice, kjer z zamikanjem izgradnje HE Mokrice poplavno najbolj ogrožena območja še vedno ostajajo delno ali popolnoma nezaščitena.

Zahteva po zagotavljanju varnosti pred poplavami je pri gradnji hidroelektrarn bistvena

Za primerjavo z letom 1990, ki se ga spominjamo po hudih poplavah v krajih občine Sevnica in Krško, je bil pretok Save tokrat še za okrog 10 % višji. Izkazalo se je učinkovito delovanje verige hidroelektrarn in ukrepi protipoplavne zaščite. Glede na te izkušnje je za protipoplavno varnost območij pod HE Brežice izgradnja HE Mokrice ključna.

Verižna povezanost pretočnih akumulacij s svojo obliko in velikostjo namreč omogoča obvladovanje visokih voda in uravnava nivoje podtalnice. Poleg tega energetski objekti s svojimi multiplikativnimi učinki zagotavljajo dolgoročne finančne in človeške vire za skrbno vzdrževanje nasipov in drugih zaščitnih sistemov, kar pomembno prispeva k njihovemu učinkovitemu delovanju v ključnih trenutkih.

Več o obvladovanju visokih voda v verigi hidroelektrarn so zapisali v naši hčerinski družbi HESS.

Proizvodnja in oskrba z električno energijo vseskozi varna in zanesljiva

Energetska mešanica Skupine GEN, ki temelji na odporni in od vremena neodvisni jedrski energiji, je omogočila ustrezno in učinkovito odzivanje v zahtevnih razmerah. Varno in stabilno je na polni moči reaktorja ves čas izrednih razmer obratoval NEK in vnovič dokazal svojo zanesljivost, praktično neodvisno od vremenskih razmer.

Termoelektrarna Brestanica se je skladno s svojo vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije odzvala na takojšnjo potrebo po vključitvi v sistem. V pripravah na povišane pretoke so opravili predhodna testiranja opreme in v soboto zvečer tudi uspešno zagotovili rezervno moč elektroenergetskemu sistemu v okviru t. i. sistemskih storitev (ročna rezerva za povrnitev frekvence). TEB je proizvedel tudi del manjkajoče električne energije za Skupino GEN, preostali del pa je bil na ravni skupine priskrbljen s takojšnjimi nakupi na trgu.

V Skupini GEN si bomo po najboljših močeh, predvsem pa z odličnim delovanjem na energetskem področju, prizadevali za dolgoročno stabilno in varno skupno prihodnost. Iskreno sočustvujemo z vsemi, ki jih je naravna nesreča kakorkoli prizadela.