Martin Novšak na čelu upravnega odbora GZS Območne zbornice Posavje, Krško
Krško, 09.07.2015

Na Gospodarski zbornici Slovenije so aprila letos potekale volitve v organe GZS. Na volitvah so bili izvoljeni člani Upravnega odbora GZS Območne zbornice Posavje, Krško in predstavniki posavskega gospodarstva, ki bodo njegove interese zastopali v Skupščini GZS. Med slednjimi je bil izvoljen tudi direktor družbe GEN energija Martin Novšak, ki drugi mandat zapored ostaja tudi predsednik upravnega odbora GZS Območne zbornice Posavje, Krško. Na to mesto so ga imenovali člani upravnega odbora, ki je sestavljen iz 13 voljenih predstavnikov, članov GZS Območne zbornice Posavje, Krško in imenovanega direktorja zbornice.

Za direktorja GZS Območne zbornice Posavje, Krško je bil za mandatno obdobje 2015-2019 ponovno imenovan tudi dosedanji direktor Darko Gorišek.