Na strokovnem posvetu ELES o trajnostnem in zelenem prehodu
Ljubljana, 19.10.2023

Družba ELES je danes v Ljubljani organizirala tradicionalni strokovni posvet, ki je bil posvečen trajnostnemu in zelenemu razvoju energetike. Na okrogli mizi z naslovom NEPN 2 – realnost ali želja? je sodeloval tudi generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan.

Dr. Paravan je glede projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem ocenil, da je povsem realno, da bo JEK2 na omrežje priključen pred koncem naslednjega desetletja, če bomo k izvedbi projekta pristopili odločno in z vso resnostjo. To pomeni, da ne smemo stopicati na mestu in se spraševati, ali potrebujemo novo jedrsko elektrarno in ali sploh smo jedrska država.

Kot je poudaril, smo v zadnjem letu pri projektu naredili velik korak naprej, saj je JEK2 dobil ustrezno prioriteto in resno obravnavo. GEN energija in tudi drugi deležniki lahko na ta način delajo ustrezne korake pri pripravi dokumentacije in podlag za odločanje, je dejal dr. Paravan.

Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je na okrogli mizi poudaril, da za JEK2 ni prave alternative, dokler ne bodo dovolj razvite tehnologije za pretvorbo viškov energije iz obnovljivih virov.

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je izrazil podporo projektu in se zavzel, da morali referendum o JEK2 izvesti čim prej, in ne šele leta 2027 ali 2028, kot se trenutno napoveduje.

Na strokovnem posvetu ELES o trajnostnem in zelenem prehodu