Zaključek nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«
Vrbina, 12.06.2013

Na zaključni prireditvi nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«, ki ga že peto leto zapored organizira podjetje GEN energija, smo gostili mentorje in učence devetih slovenskih šol, ki so na natečaj prijavili najboljše izdelke

Namen projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev in profesorjev oziroma mentorjev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih o trajnostnih virih energije, načinih proizvodnje električne energije, oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu. S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin GEN energija uresničuje in širi svoje poslanstvo povečanja energetske pismenosti (ozaveščenosti) med učenci in dijaki ter skuša spodbuditi zanimanje mentorjev za podajanje energetskih tem.

V sodelovanju s partnerjem projekta Ekošolo so v letošnjem šolskem letu  nagradni natečaj razpisali za tri starostne skupine. Učenci in dijaki so na različne načine raziskovali področje energije in skušali čim bolj celovito  predstaviti svoj pogled na energetiko: kaj je energija, od kod prihaja, kateri so načini pridobivanja in porabe električne energije, kako je bilo nekoč in kako je danes ter kako si predstavljajo, da bo v prihodnosti. Učenci so se seznanili tudi z mešanico energetskih virov v Sloveniji, lastnostmi energentov in elektroenergetskim sistemom.

Prejeli so več kot 219 različni izdelkov (od maket, plakatov, risb, kolažev, zgodbic, slikanic, fotografij, predstavitev, video izdelkov, spisov, stripov in raziskovalnih nalog), sodelovalo je približno 550 slovenskih otrok in mladostnikov.

Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:

MALČKI

(1. starostna skupina):

1. OŠ Trebnje

2. OŠ Ljubečna

3. OŠ in vrtec Sveta Trojica

 

GLAVCE

(2. starostna skupina):

1. OŠ Drska

2. OŠ III Murska Sobota

3. OŠ Puconci

 

RAZISKOVALCI

(3. starostna skupina):

1. Ekonomska šola Murska Sobota

2. SPSŠ Bežigrad, Ljubljana

3. Gimnazija Krško


Z vsaj po enim projektom pa so v natečaju sodelovale tudi naslednje šole: OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Dobova, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Globoko, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Leskovec pri Krškem – PŠ Veliki Podlog, CUDV – DRAGA, Osnovna šola Vransko – Tabor, OŠ Senovo, OŠ Trebnje – PŠ Dobrnič, OŠ Sava Kladnika Sevnica, JVIZ OŠ Dobrepolje, III. OŠ Celje, OŠ Podbočje, OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.

Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Litija, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.

FOTOGALERIJA najboljših izdelkov.

Več: www.mladi-svet-energije.si

Zaključek nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«