Imenovanji direktorja Direktorata za energijo in direktorja ARAO
Ljubljana, 06.06.2013

Danijel Levičar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani fizik in magister menedžmenta, MBA. Do sedaj je bil zaposlen v podjetju GEN energija, d.o.o., kot vodja tehničnega sektorja in investicij. Svojo poklicno pot je začel v Nuklearni elektrarni Krško, mednarodne  izkušnje pa je pridobival v oddelku za koncepte in planiranje v Mednarodni Agenciji za atomsko energijo (IAEA) in Evropski komisiji, kjer je deloval kot vodilni inšpektor Euratom.

Dr. Tomaž Žagar je univerzitetni diplomirani inženir fizike in doktor znanosti s področja jedrske energetike. Predava na različnih strokovnih tečajih in mednarodnih delavnicah (Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, inštitutu za transuranske elemente, domačih fakultetah). Do sedaj je bil vodja službe za dovoljenja in analize (Tehnični sektor in investicije) v podjetju GEN energija d.o.o.