Dobili zmagovalce tekmovanja Mladi genijalci!
Krško, 24.04.2013

Šolske ekipe so se v živo pomerile na odru Kulturnega doma v Krškem in s svojim znanjem navdušile polno dvorano navijačev. Spremljali smo lahko zanimivo tekmo in po več krogih je zmagala ekipa genijalcev iz OŠ Raka, ki so jo zastopali Leonard Logarič, Bianka Colarič in Domen Žnidaršič.

Na tekmovanju je vse zbrane pozdravil predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško, Stane Rožman, in poudaril pomen približevanja energetskih in jedrskih tem mladim. Poslanico tekmovalcem je pred tekmovanjem poslal tudi direktor GEN energije Martin Novšak in jih spodbudil z besedami: »veseli nas, da  vas zanimata naravoslovje in tehnika, znanje je vaša prednost in moč že danes v šoli in tako bo tudi vaših izbranih poklicih«. Da so trdo in predano delo ter sposobnost svoje znanje pokazati v ključnih trenutkih odlike najboljših, pa je poudaril tudi slovenski športni šampion Primož Kozmus in čestital zmagovalcem.

Projekt »Mladi genijalci!« je tekmovanje o energetski pismenosti, ki je potekalo v so-organizaciji družb GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Namenjeno je učencem 8. in 9. razredov posavskih osnovnih šol. Na tekmovanje se je prijavilo 19 posavskih šol (op. Posavje ima skupno 26 osnovnih šol) in 255 učencev 8. in 9. razredov. Tekmovanje učence spodbuja k spoznavanju naravoslovja in tehnike ter poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot brezogljičnem in trajnostnem viru ter radioaktivnosti.

Na zaključnem tekmovanju so se pomerile ekipe iz OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Artiče, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Boštanj, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Globoko, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Koprivnica, OŠ Kozje, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Podbočje, OŠ Raka, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Velika Dolina in OŠ XIV. divizije Senovo.

Za dobro počutje in sprostitev mladih umov so se na odru predstavili učenci Glasbene šole Krško, plesalci plesne šole Lukec in priljubljena slovenska skupina IN&OUT, ki so navdušili vse zbrane in jim vlili dodatne energije.

Dobili zmagovalce tekmovanja Mladi genijalci!