Zaposlimo VODJO PRAVNE IN KADROVSKE SLUŽBE
Vrbina, 26.02.2013

Naziv delovnega mesta: Vodja pravne in kadrovske službe

Organizacijska enota: Splošni sektor, Pravna in kadrovska služba

Vrsta in vsebina dela:

  • vodi, nadzira, organizira in izvaja dela v pravni in kadrovski službi,
  • pripravlja akte družbe,
  • zastopa podjetje po potrebi v pravnih postopkih,
  • sestavlja oziroma pregleduje pogodbene dokumente,
  • spremlja in preučuje trenutno veljavno zakonodajo, ki je potrebna za učinkovito in zakonito delovanje družbe,
  • opravlja vsa dela po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje-direktorja.
     

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Raven izobrazbe: 7

Smer izobrazbe: pravna ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: aktivno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: najbolj zahtevna dela, VIII.

 

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za nedoločen čas.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 03.03.2013 na naslov:

GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

 

Dodatne informacije dobite pri ge. Vanji Bogolin, tel. št. 07 49 10 130.