Zaposlimo RAČUNOVODJO IV
Vrbina, 26.02.2013

Podatki o delovnem mestu in pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Naziv delovnega mesta: Računovodja IV

Organizacijska enota: Finančni in računovodski sektor; Računovodska služba

Vrsta in vsebina dela:

  • opravljanje del s področja računovodstva,
  • vodenje analitičnega knjigovodstva, saldakontov kupcev in dobaviteljev,
  • izvajanje del s področja likvidacije faktur,
  • priprava analitičnih evidenc - knjigovodstva osnovnih sredstev,
  • priprava knjižb v analitičnem in sintetičnem knjigovodstvu,
  • priprava plačilnih nalogov,
  • priprava/kontrola potnih nalogov,
  • opravljanje vseh del po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje – direktorja družbe.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Raven izobrazbe: 6/II

Smer izobrazbe: ekonomska ali upravna ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: zelo zahtevna dela, VI.

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za določen čas 13 mesecev.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 03.03.2013 na naslov: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

Dodatne informacije dobite pri ge. Vanji Bogolin, tel. št. 07 49 10 130.