Uspešno izpeljali vsa tri srečanja predpriprav na šolsko tekmovanje "Mladi genijalci"!
Vrbina, 12.02.2013

Srečanja smo izpeljali 2., 5. in 12. februarja in potekajo v sklopu predpriprav na šolsko tekmovanje, ki bo konec februarja potekalo na vseh prijavljenih šolah.

Vedoželjni učenci so se na srečanjih razdelili v skupine in se udeležili štirih različnih sklopov. V prvem sklopu, ki ga je vodila Melita Lenošek Kavčič (GEN energija), so spoznali osnove energetike in energije ter njenega vsakdanjega vpliva na naše delovanje. Spoznali so tudi različne proizvodne vire električne energije, s poudarkom na jedrski energiji. V drugem sklopu so sodelovali na delavnici o radioaktivnosti v naših domovih, ki jo je predstavil Radko Istenič, strokovnjak iz Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT), iz Ljubljane. S preprostimi eksperimenti je učencem predstavil vseprisotnosti radioaktivnosti in kako se je človeško telo skozi evolucijo prilagodilo živeti z naravno dozo radioaktivnega sevanja, zato za naše življenje ne predstavlja nobene nevarnosti. Hkrati so  potekale tudi praktične delavnice. V mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK  so učenci skupaj z radiološko skupino iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) z detektorjem merili hitrosti doze in spoznali nekaj značilnosti sevanja. Za tem pa so v eksperimentalnici interaktivnega centra skupaj  z mentorjem Garsio Kosincem (GEN energija)na delujočem modelu praktično spoznavali učinek tople grede, merili električno moč in porabljeno energijo različnih porabnikov ter preizkušali svoje znanje v kratkem kvizu.

Tekmovanje »Mladi genijalci!«je namenjeno vsem osmo in devetošolcem iz posavskih osnovnih šol. Razpis  s prijavami je potekal v novembru 2012, ko se je nanj prijavilo 19 posavskih šol in skoraj 300 učencev. Tekmovanje poteka v več sklopih, aktivno potekajo predpriprave, v februarju bo sledilo še šolsko tekmovanje, tekmovanje pa se bo zaključilo z atraktivnim kvizom, ki bo za najboljše tri učence iz vsake šole potekal na velikem odru krškega Kulturnega doma. Več podrobnosti na naši spletni strani http://www.mladi-svet-energije.si/si/mladi-genijalci. Tekmovanje v sodelovanju organizirata podjetji GEN energija in NEK.

Uspešno izpeljali vsa tri srečanja predpriprav na šolsko tekmovanje "Mladi genijalci"!