Zaposlimo PRIPRAVNIKA ali PRIPRAVNICO V SPLOŠNEM SEKTORJU
Vrbina, 16.10.2012

Naziv delovnega mesta: Sodelavec v glavni pisarni - pripravnik

Organizacijska enota: Splošni sektor

Vrsta in vsebina dela:

  • sprejem in odpiranje pošte družbe,
  • pomoč pri vodenju evidence prejete in poslane pošte,
  • pomoč pri razvrščanju pošte po sektorjih oz. službah,
  • sprejemanje in postrežba strank,
  • sodelovanje pri internem usklajevanju pošte sektorjev oz. služb,
  • pomoč pri vodenju poslovne korespondence,
  • pomoč pri vodenju dokumentarnega gradiva,
  • pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora nad razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva,
  • nabava in izdaja ter vodenje evidence in skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala,
  • opravljanje vseh del po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje – direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Raven izobrazbe: 5

Smer izobrazbe: ekonomska ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: aktivno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: bolj zahtevna dela, V. tarifni razred

 

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za določen čas 1 leta.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 21.10.2012 na naslov:

GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

 

Dodatne informacije dobite pri ge. Vanji Bogolin, tel. št. 07 49 10 130.