GEN energija in NEK razpisala tekmovanje »Mladi genijalci«!
Vrbina, 06.11.2012

Tekmovanje učence spodbuja k poglobljenem preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti. K sodelovanju so vabljene vse posavske osnovne šole, prijave na tekmovanje se zbirajo do 23. novembra 2012.

Tekmovanje bo potekalo v več sklopih. Od dveh srečanj z mentorji in učenci do internega izbora tekmovalne ekipe na posamezni šoli. Najbolj zanimiv del tekmovanja pa bo zadnji del (predviden v aprilu 2013), ko bomo v Kulturnem domu v Krškem gostili zaključni kviz, na katerem se bodo pomerile najboljše ekipe iz vsake sodelujoče šole. Ekipa posamezne šole bodo sestavljali trije najboljši tekmovalci. Ti se bodo potegovali za naziv Mladega genijalca in privlačne nagrade! Za najboljše šole in posamezne učence na zaključnem kvizu smo pripravili odlične nagrade. Nagradni sklad je dostopen na spletni strani http://www.mladi-svet-energije.si/si/mladi-genijalci.

Organizatorja tekmovanja sta podjetji GEN energija d.o.o. in NEK, d.o.o., ki bosta partnersko sodelovali. V NEK-u imajo s tovrstnimi projekti že izkušnje, saj so partnersko sodelovali pri tekmovanju »Živimo z jedrsko elektrarno«.

Podpora bo tudi znanje zaposlenih v GEN-u in NEK-u ter interaktivni center Svet energije, kjer se bodo vsi sodelujoči lahko še posebej pripravili na tekmovanje. Svet energije s svojimi vsebinami združuje znanje in sodobno tehnologijo, s tem pa omogoča lažje, hitrejše in prijetnejše učenje zanimivih in perspektivnih naravoslovnih in tehničnih vsebin. 

Razpis tekmovanja z vsemi podrobnostmi je objavljen na spletnih straneh ozaveščevalnega projektaMladi v svetu energije (www.mladi-svet-energije.si).