Prve družine iz naselja Vrbina prejele ključe novih stanovanjskih objektov
Leskovec pri Krškem, 16.11.2012

Stekli so pogovori z družinami in leto kasneje sta Občina Krško in GEN energija sklenili sporazum o zagotavljanju nadomestnih zemljišč in nadomestnih gradenj, v katerem sta opredelili način izvedbe dogovora s krajani. Samo izgradnjo nadomestnih objektov je prevzela GEN energija, ki je nadomestna zemljišča zagotovila skupaj z Občino Krško.

Skupno se bo v nove domove preselilo štirinajst družin. Prve tri so ključe novih stanovanjskih objektov prevzele v Leskovcu pri Krškem danes, osem se jih bo preselilo v naslednjih dveh mesecih, tri pa v drugi polovici prihodnjega leta. Krajani so sami izbrali želene nove lokacije. Pet družin se bo preselilo v Leskovec pri Krškem (štiri na Pot na Črnile in ena na Gmajno), štiri družine v Krško, dve v Dolenjo vas, preostale tri pa na Jelše, na Goro in v Kostanjevico na Krki.

 

Prve družine iz naselja Vrbina prejele ključe novih stanovanjskih objektov