Kolektivna pogodba elektrogospodarstva
Vrbina, 19.11.2012