GEN razpisala vseslovenski natečaj Mladi v svetu energije!
Vrbina, 20.11.2012

Oglejte si ga na tej povezavi.

Objavili smo razpis, definirali starostne skupine, podali vsebinske poudarke in idejne predloge za izdelke.

Namen projekta »Mladi v svetu energije« izobraževanje in ozaveščanje mladih in njihovih mentorjev o:

  • pomenu energije in še posebej električne energije v vsakdanjem življenju,
  • trajnostnih virih energije,
  • načinih proizvodnje električne energije,
  • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
  • ukrepih za učinkovito rabo energije,
  • prihodnosti oskrbe z električno energijo – v Sloveniji in svetu.

Oglejte si nekaj utrinkov projekta in izdelkov iz lanskega šolskega leta:

GEN razpisala vseslovenski natečaj Mladi v svetu energije!