Zaposlimo PRIPRAVNIKA ali PRIPRAVNICO V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO PODPORO
Vrbina, 17.09.2012

Naziv delovnega mesta: Administrator programske opreme – pripravnik

Organizacijska enota: Služba za informacijsko podporo

Vrsta in vsebina dela:

  • skrb za zanesljivo in neprekinjeno delovanje vseh informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) primarnih sistemov ter podpornih sistemov,
  • skrb za sprotno odpravljanje vseh težav povezanih z nedelovanjem ali motenim delovanjem IKT sistemov,
  • pomoč pri strokovnem ukrepanju v vseh situacijah, ki niso vnaprej predvidene ter nudenje pomoči zaposlenim v primeru okrnjenega ali prenehanja delovanja posameznih IKT sistemov,
  • nudenje vsakodnevne pomoči zaposlenim pri opravljanju delovnih nalog na IKT sistemih,
  • opravljanje vseh del po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje - direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Raven izobrazbe: 6/I

Smer izobrazbe: elektro ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: aktivno znanje angleškega jezika vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: zelo zahtevna dela, VI. tarifni razred

 

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za določen čas 1 leta.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 22.09.2012 na naslov:

GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

 

Dodatne informacije dobite pri ge. Vanji Bogolin, tel. št. 07 49 10 130.