Kadrovske štipendije 2012/2013
Vrbina, 07.09.2012

Na podlagi 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in spremembe) in 3. člena Pravilnika o štipendiranju družbe GEN energija d.o.o. z dne 02.09.2008

 

GEN energija d.o.o.

Vrbina 17, Krško

 

RAZPISUJE KADROVSKI ŠTIPENDIJI

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

 

1. Za študente, ki se izobražujejo po programu za pridobitev izobrazbe na univerzitetnem študijskem programu prve bolonjske stopnje:

 

1 štipendijo za študijski program

Elektrotehnike 2. letnik,

 

na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

 

2. Za študente, ki se izobražujejo po programu za pridobitev izobrazbe na univerzitetnem študijskem programu prve bolonjske stopnje:

 

1 štipendijo za študijski program

Fizike I. stopnja 2. letnik,

 

na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana.

 

Razpisni pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki se bodo v študijskem letu 2012/2013 redno vpisali v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika oziroma 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnja.

Rok za prijavo: 21.09.2012

Prijavi je potrebno priložiti:

  • dokazilo o opravljenih izpitih v 1. letniku Fakultete za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana oziroma v 1. letniku Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana,
  • potrdilo o vpisu v 2. letnik fakultete.

Če bo zainteresiranih študentov več, bodo imeli prednost pri izbiri študentje z višjim povprečjem ocen v 1. letniku fakultete. Izbira bo opravljena do 04.10.2012.

 

Prijave posredujte na naslov:

GEN energija d.o.o.

Vrbina 17

8270 Krško