Jedrska stroka je s svojim znanjem pripravljena na soočenje z izzivi energetske prihodnosti
Ljubljana, 06.09.2012

Slavnostni govorniki so na današnjem odprtju mednarodne konference jedrskih strokovnjakov, naslovljene Jedrska energija za novo Evropo – Ljubljana 2012 (Nuclear Energy for New Europe – Ljubljana 2012) poudarili, da je jedrska energija eden ključnih trajnostnih virov za proizvodnjo električne energije danes in v prihodnosti. Skladno z dokumentom Evropske komisije »Energy Roadmap 2050« namreč Evropa za dosego cilja od 80 do 95-odstotnega znižanja emisij toplogrednih plinov potrebuje pomembne spremembe energetskega sistema. Prednostne usmeritve evropske energetske politike do leta 2050 so zanesljiva oskrba z električno energijo po konkurenčnih cenah in ob hkratnem zagotavljanju dekarbonizacije energetskega sistema.

»Jedrska energija kot trajnostni vir energije je nedvomno eden ključnih virov za prihodnjo oskrbo z električno energijo,« je na odprtju poudaril prof. dr. Marko Čepin, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, ki omenjeno konferenco organizira že 21. leto zapored. Svoje poglede na pomen jedrske energije v energetski mešanici prihodnosti so predstavili še Stane Rožman(predsednik programskega odbora konference, sicer predsednik uprave NEK) in minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Odprtja konference se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor dr. Igor Šalamun.

V nadaljevanju konference so v sklopu štirih vabljenih predavanj sledile strokovne predstavitve različnih vidikov prihodnjega razvoja jedrske energetike ter njenega pomena na evropski in globalni ravni. Podali so jih dr. Ron Cameron (Agencija za jedrsko energijo, NEA/OECD), Laurent Stricker(Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn, WANO), dr. Andrej Stritar (Uprava RS za jedrsko varnost) in prof. dr. Leon Cizelj (Institut Jožef Stefan).

Skupna ugotovitev uvodnih predavanj je bila, da je jedrska energija zanesljiv, varen in konkurenčen vir za proizvodnjo nizkoogljične energije, brez katerega ni možen sodoben prehod v dekarbonizirano energetsko prihodnost. Dodali so, da jedrska stroka odgovorno in premišljeno razvija znanje, na podlagi katerega se bo lahko učinkovito soočila z energetskimi izzivi prihodnosti, tako na evropski kot tudi na globalni ravni.

V okviru tri dnevne konference se bo zvrstilo 14 tematskih panelov, na katerih bodo znanstveniki, raziskovalci, odločevalci in strokovnjaki iz industrije razpravljali o jedrski energiji kot trajnostnem viru energije, gradnji in dizajnu nove generacije jedrskih reaktorjev, ukrepih v jedrski industriji po Fukushimi, obratovanju jedrskih elektrarn ter izobraževanju, usposabljanju in obveščanju javnosti. Dotaknili se bodo tudi jedrske fuzije, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in še nekaterih drugih, strokovno relevantnih tem.

Vzporedno bo v sklopu konference v četrtek, 6. septembra, v okviru združenja ENEN (European Nuclear Education Network Association) potekala predstavitev dvanajstih najboljših evropskih doktoratov s področja jedrske stroke, med katerimi sta letos kar dva slovenska prispevka.

Konferenca se bo zaključila v petek, 7. septembra, s strokovno ekskurzijo v Jedrsko elektrarno Krško in z vodenim ogledom Sveta energije, multimedijskega interaktivnega izobraževalnega središča o energiji in energetiki, ki je del Informacijskega središča GEN v Krškem.

Jedrska stroka je s svojim znanjem pripravljena na soočenje z izzivi energetske prihodnosti