Zaposlimo ASISTENTA ali ASISTENTKO V SLUŽBI ZA PROJEKTIVO
Vrbina, 07.05.2012

Podatki o delovnem mestu in pogoji za zasedbo delovnega mesta

Naziv delovnega mesta: Asistent v službi za projektivo

Organizacijska enota: Tehnični sektor in investicije, Služba za projektivo

Vrsta in vsebina dela:

 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi proizvodno-energetskih projektov,
 • sodelovanje pri načrtovanju virov, potrebnih za izvedbo projektov,
 • sodelovanje pri razvoju poslovnih procesov in tehnoloških rešitev,
 • sodelovanje pri razvoju sistema kakovosti na nivoju projekta,
 • sodelovanje pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije v sklopu izvedbe projektov,
 • sodelovanje z izvajalcem v vseh fazah investicijskega procesa (analiza stanja in ugotavljanje potreb, načrtovanje, izgradnja ter obratovanje),
 • priprava in skrbništvo nad projektno dokumentacijo,
 • spremljanje slovenske in tuje zakonodaje ter standardov s področja, ki ga pokriva služba za projektivo,
 • priprava poročil o opravljenem delu in statusu projektov,
 • sodelovanje na sejah, pisanje zapisnikov ter priprava in pregled izvajanja sklepov,
 • komuniciranje z domačimi in tujimi partnerji,
 • spremljanje tehnološkega razvoja s področja jedrske energetike,
 • sodelovanje pri pripravi in zagotavljanju izpolnjevanja projektnih zahtev s področja strojnih sistemov kot so: reaktorska posoda, uparjalniki in tlačnik, cevovodi primarnega sistema, črpalke primarnega hladila, sekundarni sistemi, pomožni sistemi, cevovodi, črpalke in ventili, turbinski sistemi, trdnostne analize, tehnologija varjenja ipd.,
 • opravljanje vseh del po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje - direktorja.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Raven izobrazbe: 6/II

Smer izobrazbe: elektro, strojna, gradbena, fizika, kemija, jedrska energetika ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: aktivno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: zelo zahtevna dela, VI.

 

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za določen čas 1 leta.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 12.05.2012 na naslov: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.   

 

Dodatne informacije dobite pri ge. Nataši Kuzmički, tel. št. 07 49 10 133.