Nadzorni svet pozitivno ocenil poslovanje družbe GEN energija
Vrbina, 24.04.2012

Nadzorni svet je poslovanje družbe ocenil kot uspešno. »Dobiček v lanskem letu je manjši, vendar bi bil ob upoštevanju odpisov vrednosti finančnih naložb v okviru planiranega. Nadzorni svet je na izredni seji obravnaval tudi razvojna vprašanja družbe, glede katerih se strinjamo, da so vsebinsko zelo povezana z definiranjem razvoja slovenske energetike ter da bo za doseganje zastavljenih ciljev potrebno vlagati še veliko skupnih naporov. O razrešitvi direktorja družbe nismo glasovali, zato Martin Novšak še naprej ostaja direktor GEN energije,« je po seji povedal predsednik nadzornega sveta dr. Tomaž Savšek.

Kot uspešno je poslovanje družbe včeraj ocenila tudi Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, ki ugotavlja, da vodstvo družbe na odpise vrednosti finančnih naložb ni moglo vplivati, poleg tega pa je bila GEN energija v lanskem letu soočena z nenačrtovanimi investicijami, stroški vzdrževanja in rezervacijami za zagotavljanje varnosti obratovanja jedrske elektrarne.

»Varnost in zanesljivost obratovanja elektrarn v skupini je naša prioritetna naloga. Jedrska elektrarna Krško je po vseh kazalcih preverjanj med varnejšimi objekti v Evropi in svetu. Naša odgovornost je, da zagotavljamo vse potrebne pogoje za njeno stabilno obratovanje tudi v prihodnje. Predpogoj so urejeni, stabilni in dolgoročni odnosi. S tem podpiramo strateške temelje energetske oskrbe v Sloveniji, ki so zanesljivost in konkurenčnost oskrbe z električno energijo iz trajnostnih virov,« poudarja direktor družbe Martin Novšak in dodaja, da so »naši ključni razvojni projekti vlaganje v stabilnost in varnost obratovanja NEK in ostalih elektrarn v naši skupini, povečanje deleža v HESS in aktivnejša vloga pri izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi, strateška odločitev in začetek priprav na izgradnjo JEK2, izgradnja odlagališča ter zamenjava plinskih turbin v Termoelektrarni Brestanica.«