Zaključena tretja redna seja nadzornega sveta GEN energije
Vrbina, 12.09.2013

Nadzorni svet družbe GEN energija se je sestal na svoji tretji redni seji in sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta, formiral revizijsko komisijo nadzornega sveta ter sprejel poslovnik o delu revizijske komisije. Obravnaval je tudi stanje prodaje električne energije ter ostale tekoče zadeve.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180