Konstitutivna seja nadzornega sveta GEN energije
Vrbina, 22.08.2013

Nadzorni svet družbe GEN energija se je sestal na svoji prvi redni in hkrati konstitutivni seji, na kateri so člani za predsednika izvolili Mateja Pirca, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Danijela Levičarja. Nadzorni svet se je seznanil z delovanjem družbe in sprejel usmeritve za nadaljnje delovanje nadzornega sveta.

Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., je v vlogi ustanovitelja 19. avgusta 2013 sprejela sklepe o imenovanju nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. in za člane nadzornega sveta imenovala Nikolo Galešo, Romana Dobnikarja, Sašo Ivana Geržino, Mateja Pirca ter Danijela Levičarja. Člani so v nadzorni svet imenovani za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 20. 8. 2013.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180