GEN energija odslej deluje v Informacijskem središču GEN v Vrbini
Krško, 06.07.2011

Izgradnja Informacijskega središča GEN, ki združuje funkcije nadzora delovanja energetskega sistema skupine GEN  in informacijsko-izobraževalno dejavnost o energiji in energetiki, bo pomembno prispevala tako k večji učinkovitosti poslovanja članic skupine GEN kot tudi k povečevanju razumevanja področja energetike.

Novi poslovni objekt Informacijsko središče GEN združuje temeljne poslovne funkcije GEN energije, sistem upravljanja in nadzora obratovanja proizvodnih enot v skupini GEN ter informacijsko-izobraževalni center za energijo in energetiko – Svet energije.

Temeljno poslanstvo skupine GEN je učinkovita proizvodnja in trženje električne energije ter zanesljiva oskrba končnih uporabnikov. Za uspešno izvajanje teh funkcij je potrebno kratkoročno in dolgoročno načrtovati proizvodnjo in prodajo električne energije. V posodobljenem nadzornem centru, ki bo odslej deloval v Informacijskem središču GEN,  bo tako potekal nadzor nad proizvodnjo Savskih elektrarn Ljubljana, prvih dveh hidroelektrarn na spodnji Savi, ki sicer nista v bilančni skupni GEN, Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Brestanica.

Z izgradnjo Informacijskega središča GEN je Slovenija pridobila tudi prvi interaktivni, multimedijski izobraževalni center na področju energije in energetike – Svet energije. Svet energije podaja celovite in strokovno utemeljene informacije o pomenu energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah proizvodnje električne energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. Hkrati spodbuja razumevanje vloge obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostne proizvodnje električne energije pri odgovornem odločanju o naši energetski prihodnosti.

Skupina GEN , ki letos praznuje 10-letnico delovanja, je že ob svojem nastanku osredotočila svojo poslovno strategijo na razvoj tistih virov, ki zagotavljajo najboljše razmerje med vplivi na okolje, ekonomsko učinkovitostjo ter zanesljivostjo proizvodnje. Upravljanje pametnega razmerja med jedrsko, vodno in sončno energijo zagotavlja, da slovenska industrija, prek GEN-I pa tudi gospodinjstva, razpolagajo z elektriko, proizvedeno po načelih trajnostnega razvoja in po konkurenčni ceni.

GEN energija vlaga v znanja, posodabljanja in razvoj jedrskih virov, ki predstavljajo hrbtenico proizvodnje tako po obsegu, kot po cenovni ugodnosti ter stabilnosti in varnosti delovanja. Vzporedno pa odgovorno sodeluje pri razvoju izrabe vodnih in sončnih virov energije. Kot je GEN ob svojem nastanku vpeljal novost konkurence na slovenskem energetskem trgu, predstavlja danes in tudi v prihodnjem obdobju pomemben člen v stabilnosti proizvodnje električne energije in okoljski odgovornosti slovenskega in evropskega energetskega sistema.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180