Nadpovprečni rezultati obratovanja elektrarn v skupini GEN so temelj zanesljive in konkurenčne oskrbe
Krško, 23.12.2010

Skupina GEN poslovno leto zaključuje uspešno, z realizacijo vseh zastavljenih ciljev, med katerimi je  najpomembnejši zanesljiva in konkurenčna oskrba z električno energijo. Stanje slovenskega gospodarstva se odraža tudi  na manjšem odjemu električne energije in posledično nižjih tržnih cenah kot v preteklih letih in vpliva tudi na poslovne rezultate skupine GEN.  
 
Direktor Martin Novšak je na današnjem srečanju z novinarji poudaril, da so,  ne glede na manjši odjem, z rezultati obratovanja elektrarn v skupini zadovoljni. NEK je pred remontom v oktobru neprekinjeno obratovala rekordnih 515 dni, Savske elektrarne Ljubljana so zaradi ugodne hidrologije obratovale zelo dobro in že pred zaključkom leta presegle rekordno letno proizvodnjo, Termoelektrarna Brestanica pa je z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema.

Skupina GEN  z vstopom na trg gospodinjskega odjema pomembno prispeva h konkurenčnosti ponudbe na slovenskem trgu. V letošnjem letu se je število gospodinjskih odjemalcev povzpelo že na 16 tisoč, kar presega pričakovanja in postaja ob poslovnem odjemu vse pomembnejši segmet poslovanja hčerinske družbe GEN-I.

GEN-I je tudi v iztekajočem se letu nadaljeval s širitvijo mednarodnega poslovanja. Prisotnost na trinajstih tujih trgih predstavlja že tri četrtine vsega ustvarjenega prometa družbe.

Obratovanje proizvodnih enot v skupini GEN  je bilo v letu 2010 nadpovprečno, predvsem pa zanesljivo, varno in  v skladu  s poslovnimi in proizvodnimi (?) načrti. Do konca leta bodo vse enote skupno proizvedle približno 3.050 GWh električne energije. NEK je pred remontom v oktobru neprekinjeno obratovala rekordnih 515 dni in bo do konca leta proizvedla okoli 2.680 GWh. Tudi Savske elektrarne Ljubljana so zaradi ugodne hidrologije obratovale zelo dobro in so že pred zaključkom leta presegle rekordno letno proizvodnjo 368 GWh električne energije. Termoelektrarna Brestanica je zagotovila visoko zanesljivost zagonov in tako ponovno bistveno pripomogla k stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije.

Skupina GEN je letos izvedla za skoraj 50 milijonov evrov investicij. Med najpomembnejšimi so prenova agregatov in stikališča v HE Moste, prenova stikališča v HE Mavčiče ter izgradnja dodatne sončne elektrarne na HE Vrhovo. V NEK so oktobra med obsežnim remontom poleg številnih posodobitev in zamenjav izvedli tudi zamenjavo statorja glavnega generatorja. Elektrarna po zaključenih remontnih delih nadaljuje z zanesljivim obratovanjem. GEN je letos odplačal kredit za odkup manjšinskih deležev v TEB, nadaljuje pa tudi z vlaganji v Hidroelektrarne na spodnji Savi.

Uspešno poslovanje celotne skupine in usmeritev k sodobnim trajnostnim virom električne energije sta trdna osnova za prihodnje načrte, zato v skupini GEN nadaljujejo s pripravami na investicije, tudi na morebitno širitev jedrskih zmogljivosti. Letos je GEN energija oddala vlogo za energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne. Aktivno je vključena tudi v pripravo strokovnih podlag za Nacionalni energetski program. Izdelali so revizijo Predinvesticijske zasnove za JEK 2, ki potrjuje ekonomičnost jedrske energije ter njen pomen za zadostno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. V GEN poudarjajo, da ima Slovenija z JEK 2 priložnost izbrati trajnostno oskrbo z energijo, ki temelji na sodobnih nizko-ogljičnih ter ekonomsko in okoljsko učinkovitih tehnologijah.

Predviden promet družbe GEN energija bo v letošnjem poslovnem letu znašal 170 milijonov evrov, predviden investicijski potencial družbe na letni ravni pa bo dosegel približno 30 milijonov evrov. Na ravni skupine GEN bo promet znašal okoli 350 milijonov evrov, podjetja v skupini pa bodo skupaj ustvarila približno 32 milijonov evrov investicijskih sredstev.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180