Obisk Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS v skupini GEN
Vrbina, 13.05.2016

V četrtek, 12. maja 2016, so skupino GEN obiskali člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS. Poslanci so se sestali z generalnim direktorjem družbe GEN energija Martinom Novšakom, ogledali so si Center vodenja skupine GEN in interaktivni center za obiskovalce Svet energije v Krškem. Obisk so nadaljevali v Nuklearni elektrarni Krško in na gradbišču HE Brežice.

Martin Novšak je zbranim poslancem predstavil skupino GEN in njene temeljne dejavnosti. V svojem nagovoru je izpostavil dogajanja na energetskih trgih, ki se vse bolj zaostrujejo, in poudaril, da je bilo poslovanje skupine GEN v letu 2015 kljub zahtevnim gospodarskim razmeram uspešno in predvsem učinkovito. Velik poudarek je bil tudi na pomembnih sedanjih in načrtovanih razvojnih infrastrukturnih projektih skupine GEN. V skupini GEN trenutno vodijo največjo investicijo na Savi – izgradnjo HE Brežice, pripravljajo pa tudi vse potrebno za izgradnjo HE Mokrice. V teku je tudi prva faza zamenjave plinskih blokov PB 1–3 v Termoelektrarni Brestanica. Novšak je v svojem nagovoru med drugim tudi poudaril, da ima Slovenija z obstoječo jedrsko elektrarno in vso povezano infrastrukturo številne prednosti, ki jih lahko z izgradnjo JEK 2 še nadgradi in uresniči dolgoročno trajnostno oskrbo z energijo ter naredi pomemben korak na poti v nizkoogljično družbo, hkrati pa zagotovi konkurenčno ceno proizvedene energije, ki bo pripomogla k povečanju konkurenčnosti celotnega slovenskega gospodarstva.

Člani odbora so si ogledali Center vodenja skupine GEN, v katerem skrbijo za optimalno proizvodnjo vseh elektrarn v skupini ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine GEN. Obiskali so tudi interaktivni center o energiji in energetiki Svet energije, ki z do osem tisoč obiskovalci letno pomembno prispeva k ozaveščanju splošne javnosti o energetskih temah.

Poslanci so se v nadaljevanju odpravili tudi na energetske objekte. Najprej so jih sprejeli v Nuklearni elektrarni Krško, ki je največja enota za proizvodnjo električne energije v državi, saj zagotavlja do 40 % vse v Sloveniji proizvedene električne energije. Vodstvo NEK jim je predstavilo visoke standarde varnosti in jih seznanilo z nadaljnjimi investicijami za zagotavljanje dolgoročno varnega obratovanja, tudi v luči odobrenega podaljšanja obratovanja jedrske elektrarne do leta 2043.

Na koncu so si člani odbora ogledali tudi trenutno največje gradbišče v Sloveniji – izgradnjo HE Brežice, kjer so se seznanili s potekom investicije in napredovanjem gradbenih del. Glede na stanje izgradnje se terminsko predvidene aktivnosti v letu 2017 ne spreminjajo. V prvi polovici leta 2017 bodo izvedeni zagonski in funkcionalni preizkusi ter testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja, so povedali vodilni v družbi HESS.

Obisk Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS v skupini GEN