GEN energija energetsko opismenjuje tudi na Elektrofestu v Ljubljani
Ljubljana, 14.09.2018

V okviru Elektrofesta so danes že sedmo leto zapored strokovne moči združili Gen energija, ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Mlade so tokrat seznanili z dejstvi o sevanju v vsakdanjem življenju.

Za več kot 400 dijakov iz štirih srednjih šol so institucije pripravile štiri »elektro-postaje« oziroma strokovne sklope na temo sevanja. Družba GEN energija je dijakom na interaktivnih delavnicah predstavila različne fizikalne lastnosti sevanja.

V okviru uradne otvoritve je generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak poudaril, da v skupini GEN vztrajno krepijo energetsko pismenost, ki je pomembna za strateške odločitve, ki nas čakajo: »Slovenska energetika je pred pomembnimi strateškimi odločitvami, kako tudi prihodnjim generacijam zagotavljati zanesljivo in konkurenčno oskrbo z nizkoogljično električno energijo. Izredno pomembno je, da današnji mladi dobro razumejo temeljna energetska vprašanja, ki so povezana z družbenimi, ekonomskimi in okoljskimi temami, da bodo lahko sprejemali z znanjem podprte odločitve. Električna energija že danes predstavlja nepogrešljiv temelj za sodobno družbo in njen razvoj, vidimo pa tudi, da njen pomen iz leta v leto narašča. Predstavitvam energetskih tem mladim, kot je današnja v okviru Elektrofesta, dajemo poseben poudarek ne le zaradi ozaveščanja, pač pa jih želimo tudi navdušiti za tehniko in naravoslovje ter jih nenazadnje pritegniti v energetiko. Ta bo v prihodnosti potrebovala izobražene kadre iz raznolikih področij.«

Oglejte si še druge ozaveščevalne projekte družbe  GEN energija:

GEN energija energetsko opismenjuje tudi na Elektrofestu v Ljubljani