Nadzorni svet GEN energije potrdil letno poročilo za 2012
Krško, 28.08.2013

Seznanil se je tudi s Poslovnim načrtom za leto 2013 ter z Informacijo o poslovanju družbe in skupine GEN v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013. V okviru plana dela so se člani nadzornega sveta seznanili tudi s ključnimi tveganji v povezavi s poslovanjem družbe in skupine GEN.

Nadzorni svet GEN energije potrdil letno poročilo za 2012