Konstitutivna seja nadzornega sveta GEN energije
Vrbina, 22.08.2013

Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., je v vlogi ustanovitelja 19. avgusta 2013 sprejela sklepe o imenovanju nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. in za člane nadzornega sveta imenovala Nikolo Galešo, Romana Dobnikarja, Sašo Ivana Geržino, Mateja Pirca ter Danijela Levičarja. Člani so v nadzorni svet imenovani za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 20. 8. 2013.

Konstitutivna seja nadzornega sveta GEN energije